Klacht of compliment

Onze medewerkers doen elke dag hun best om u zo goed mogelijk te helpen. Maar het kan voorkomen dat er dingen gebeuren die u als onjuist of onterecht ervaart. We vinden het belangrijk om onze organisaties elke keer weer te verbeteren en te leren van wat er niet goed gaat. Wanneer u niet tevreden bent, kunt u ons dat melden. Hieronder volgt daarvoor de procedure.

In gesprek
Als u ontevreden bent over de hulpverlening of een klacht heeft, kunt u dit in de eerste plaats aangeven bij uw hulpverlener of zijn of haar leidinggevende. Wij gaan eerst zelf met u in gesprek, onderzoeken wat er aan de hand is en kijken of we er samen uit kunnen komen. Is dit niet het geval en blijft u ontevreden, dan kunt u een klacht indienen bij een klachtenbemiddelaar of externe klachtencommissie.

Heeft u kinderen of bent u jonger dan 18?
Als u kinderen heeft of 18 jaar of jonger bent, bent u klant bij buurtteam Jeugd en Gezin. Jeugd en Gezin is aangesloten bij de onafhankelijke Klachtencommissie Jeugd Midden Nederland (KJMN). In deze folder leest u hoe u schriftelijk een klacht kunt indienen bij de KJMN. De klachtenregeling vindt u hier.

Als u het lastig vindt om een klacht in te dienen en daar graag hulp bij krijgt, dan kunt u contact opnemen met de vertrouwenspersonen van het AKJ (Advies en Klachtenbureau Utrecht). Zij zijn onafhankelijk van de buurtteams en helpen u graag verder.

Bent u volwassen en heeft u geen inwonende kinderen?
Als u volwassen bent en geen inwonende kinderen heeft, ben u klant bij buurtteam Sociaal. U kunt uw complimenten en klachten indienen bij de klachtenbemiddelaar of klachtencommissie van buurtteam Sociaal . Hier kunt u meer lezen over de regeling complimenten en klachten.

Klacht of bezwaar?
Een klacht heeft altijd betrekking op hoe u behandeld bent. Het kan gaan over de bejegening en of respectvol behandeld bent. Het kan ook gaan over de bereikbaarheid van het buurtteam of de manier waarop u begeleiding geboden wordt.

Een bezwaar is altijd gericht tegen een besluit. U kunt een bepaalde beschikking wel of niet gekregen hebben en het daar niet mee eens zijn. Dan kunt u hiertegen bezwaar maken. Het bezwaar dient u in bij de gemeente Utrecht via www.utrecht.nl/bezwaar. Tegen besluiten kan altijd binnen zes weken een bezwaarschrift worden ingediend.
 

Lees hier meer over het bezwaar maken bij Jeugd en Gezin (document) of bij Sociaal (regeling).

 

Downloads

Jeugd en gezin
Klanten van Buurtteam Jeugd en Gezin kunnen hier meer lezen over de vertrouwenspersoon, de onafhankelijke klachtencommissie en de wijze waarop bezwaar gemaakt kan worden.

Volwassenen
Klanten van Buurtteam Sociaal kunnen hier meer lezen over de regeling complimenten en klachten.

Contact

Jeugd en gezin
Contact over klachten: klachtenjeugdengezin@lokalis.nl
Vertrouwenspersoon voor jeugdhulp
www.akj.nl
088-5551000

Schriftelijk indienen van een klacht bij de klachtencommissie KJMN:
Klachtencommissie Jeugdzorg Midden Nederland
t.a.v. de secretaris
Postbus 75874
1070 AW Amsterdam
Telefoon: 020 - 616 92 92

 

Volwassenen (Sociaal)
Contact over klachten: klachten@btosociaalutrecht.nl
Klachtenbemiddeling volwassenen
t.a.v. Klachtenfunctionaris
Marco Pololaan 71
3526 GA Utrecht

Schriftelijk indienen van een klacht bij de klachtencommissie
Klachtencommissie Buurtteamorganisatie Sociaal Utrecht
Postbus 9632
3506 GP Utrecht
klachten@btosociaalutrecht.nl

Complimenten delen: complimenten@btosociaalutrecht.nl