Buurtteams Utrecht

Bij de buurtteams kan iedereen in Utrecht terecht met vragen over zorg en ondersteuning.

Heeft u vragen of problemen waar u zelf niet uitkomt? Bijvoorbeeld over uw woonsituatie, werk, echtscheiding, verslaving, eenzaamheid of overlast? Of kunt u wel wat hulp gebruiken bij de opvoeding van uw kind(eren)?

Met deze en andere vragen kunt u bij het buurtteam terecht. Het buurtteam is er voor iedereen in de buurt. Wij bieden professionele en concrete hulp. We denken met u mee. Het doel is dat u zelf weer verder kunt.

Buurtteammedewerker houdt keukentafelgesprek na aanvraag bij de gemeente voor Hulp bij Huishouden.
De jaarverslagen over 2016 van buurtteamorganisaties Sociaal en Lokalis beschikbaar.
20-02-2017 | 20-02-2017
Over maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Crisis?

Heeft u te maken met geweld in huiselijke kring? Bel dan met Veilig Thuis via 0800-2000

Is er sprake van direct gevaar? Aarzel dan niet en bel 112

Mijn buurtteam

Vind mijn buurtteam

Postcode:

Waarom buurtteams?

echtscheiding
opvoeden en opgroeien
werkloosheid
huiselijk geweld
psychische problemen
schulden
eenzaamheid
overlast
onderwijs
verslaving