Whitepaper samenwerking sociaal en medisch domein

Gezamenlijke zoektocht

De oriëntatie op “gezondheid en gedrag” met nadruk op versterking van zelfregie van patiënten vraagt om meer afstemming en gezamenlijk leren van organisaties en professionals in het medische en sociale domein. Sociale wijkteams en huisartsen zijn in die oriëntatie elkaars natuurlijke partners, die elkaar sterker maken.

Ingrid Horstik, projectmanager bij Incluzio, schreef een pleidooi om hier meer werk van te maken. “We moeten elkaar helpen hulpverlenen.”

Wat was de reden dat je een whitepaper wilde schrijven over de samenwerking tussen medisch en sociaal?

“Het is in de eerste plaats ontzettend belangrijk dat we vastleggen wat we doen. De sociale wijkteams werken nauw samen met de huisartsen om cliënten verder te helpen en daarbij pionieren zij behoorlijk. Dan is het slim om de uitkomsten van dat pionieren vast te leggen om van elkaars ervaringen te leren en niet telkens opnieuw het wiel uit te vinden. Als Incluzio beschikken we over kennis op beide domeinen en willen we meedoen aan en meedenken over veranderingen.”

Wat is de belangrijkste uitdaging in de samenwerking?
“Patiënten van huisartsen hebben vaak baat bij zowel medische als sociale ondersteuning. Sociale wijkteams en huisartsen trekken daarom steeds vaker samen op. Het is een gezamenlijk zoek- en leerproces voor sociale wijkteams en huisartsen kennis te delen, dezelfde taal te spreken en de aanpak op elkaar af te stemmen. Daar ligt de belangrijkste uitdaging. En dat is best ingewikkeld, maar noodzakelijk om op termijn doelmatig en efficiënt te werken aan “gezondheid en gedrag”


Wat levert de samenwerking de patient op?

Voor patiënten met gezondheidsklachten én multiproblematiek, zoals schulden, eenzaamheid of psychische klachten, kan het motto “een gezin, een plan” veel beter waargemaakt worden. Als we de handen ineenslaan kunnen we meer dan nu ondersteuning bieden bij het versterken van zelfregie van patiënten.

Download hier de Whitepaper

Buurtteams in Utrecht spelen een rol bij de inzet van huishoudelijke hulp.
24 09 2016
Zaterdag 24 september was het Burendag. Een mooie gelegenheid om bewoners te ontmoeten en kennis te maken.
Eind augustus kwam de visitatiecommissie met een positief oordeel over de samenwerking tussen de buurtteams en gemeente...
De afgelopen tijd is hard gewerkt om de samen-werking tussen buurtteams en zorginstanties goed in te vullen...
Buurteams lopen Socialrun voor openheid rondom psychische beperkingen.
Onlangs verscheen de themakrant Zorg en Ondersteuning in Utrecht. Een jaarlijkse uitgave die bij alle Utrechters in de brievenbu
Pleidooi voor verdieping van samenwerking tussen het medische en sociaal domein.
Dit schooljaar zijn meer dan 60 stagiair(e)s gestart bij de buurtteams. Enkelen van hen volgen een bijzondere mbo-opleiding...