Vraag en aanbodmarkt

Maandag 6 november was de eerste Activiteiten, vraag- en aanbod markt van Me’Kaar en Buurtteam West in Buurthuis Rosa. Tijdens de bijeenkomst, waar vijf wijkbewoners op af zijn gekomen, is er onderling kennis gemaakt. Er werd gesproken over ieders kwaliteiten die ingezet kunnen worden voor een ander. Ook de vraag waar iedereen zelf hulp bij kan gebruiken kwam aan bod. Deze Vraag en aanbodmarkt heeft er al toe geleid dat een van de deelnemers een oudere wijkbewoner gaat helpen met de wekelijkse boodschappen.

Op maandag 8 januari van 16.00 tot 17.00 staat de volgende Activiteiten, vraag- een aanbodmarkt gepland.

 

De aanpak werkt en wordt daarom stadsbreed ingevoerd.
Buurtteammedewerker houdt keukentafelgesprek na aanvraag bij de gemeente voor Hulp bij Huishouden.
De jaarverslagen over 2016 van buurtteamorganisaties Sociaal en Lokalis beschikbaar.
20-02-2017 | 20-02-2017
Over maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Onder andere buurtteams en scholen werken samen zodat kinderen onderwijs kunnen volgen.
Het Citydealoverleg helpt Utrechters die door ingewikkelde wet- en regelgeving in moeilijkheden zitten.
De buurtteams, Indigo en Stichting Meeleefgezin kijken terug op een succesvol eerste jaar Utrechtse MeeleefGezinnen.
Dit schooljaar zijn meer dan 60 stagiair(e)s gestart bij de buurtteams. Enkelen van hen volgen een bijzondere mbo-opleiding...