Jeugdteam MBO op alle locaties Mbo Utrecht

In augustus 2015 startte het Jeugdteam MBO op Mbo Utrecht; het Mbo Utrecht wilde in navolging van ROC Midden-Nederland en het Grafisch Lyceum Utrecht ook graag werken met een ‘buurtteam op (mbo) locatie’. Op deze manier kon schoolmaatschappelijk werk worden geïntegreerd met basishulp.

Met het Jeugdteam MBO op locatie zijn er geen schakels meer, kan een jongere direct terecht bij de generalistische basishulp en zijn de lijnen tussen hulp en onderwijs zo kort en eenvoudig mogelijk. Daarom besloot het Mbo Utrecht na 1,5 jaar werken met het Jeugdteam MBO om ook op de andere twee locaties te gaan werken met het Jeugdteam MBO en schoolmaatschappelijk werk te integreren met basishulp.

De aanpak werkt en wordt daarom stadsbreed ingevoerd.
Buurtteammedewerker houdt keukentafelgesprek na aanvraag bij de gemeente voor Hulp bij Huishouden.
De jaarverslagen over 2016 van buurtteamorganisaties Sociaal en Lokalis beschikbaar.
20-02-2017 | 20-02-2017
Over maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Onder andere buurtteams en scholen werken samen zodat kinderen onderwijs kunnen volgen.
Het Citydealoverleg helpt Utrechters die door ingewikkelde wet- en regelgeving in moeilijkheden zitten.
De buurtteams, Indigo en Stichting Meeleefgezin kijken terug op een succesvol eerste jaar Utrechtse MeeleefGezinnen.
Dit schooljaar zijn meer dan 60 stagiair(e)s gestart bij de buurtteams. Enkelen van hen volgen een bijzondere mbo-opleiding...