De juiste zorg op de juiste plek

Een goede samenwerking tussen Buurtteamorganisatie Sociaal en zorginstanties zorgt ervoor dat de klant sneller en effectiever kan worden geholpen. Daarin is het afgelopen jaar grote stappen gezet. Tot grote tevredenheid en trots van alle betrokken partijen. "Samen zijn we in staat maatwerk te leveren. "Vroeger waren we allemaal verschillende partijen, nu trekken we samen op in cases, zegt Ingrid Horstik ontwikkelaar Incluzio. Dat is belangrijk, want alleen met een goede samenwerking voorkomen we dat mensen tussen wal en schip belanden of vroegtijdig afhaken.

Lees hier het volledige artikel

De aanpak werkt en wordt daarom stadsbreed ingevoerd.
Buurtteammedewerker houdt keukentafelgesprek na aanvraag bij de gemeente voor Hulp bij Huishouden.
De jaarverslagen over 2016 van buurtteamorganisaties Sociaal en Lokalis beschikbaar.
20-02-2017 | 20-02-2017
Over maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Onder andere buurtteams en scholen werken samen zodat kinderen onderwijs kunnen volgen.
Het Citydealoverleg helpt Utrechters die door ingewikkelde wet- en regelgeving in moeilijkheden zitten.
De buurtteams, Indigo en Stichting Meeleefgezin kijken terug op een succesvol eerste jaar Utrechtse MeeleefGezinnen.
Dit schooljaar zijn meer dan 60 stagiair(e)s gestart bij de buurtteams. Enkelen van hen volgen een bijzondere mbo-opleiding...