De juiste zorg op de juiste plek

Een goede samenwerking tussen Buurtteamorganisatie Sociaal en zorginstanties zorgt ervoor dat de klant sneller en effectiever kan worden geholpen. Daarin is het afgelopen jaar grote stappen gezet. Tot grote tevredenheid en trots van alle betrokken partijen. "Samen zijn we in staat maatwerk te leveren. "Vroeger waren we allemaal verschillende partijen, nu trekken we samen op in cases, zegt Ingrid Horstik ontwikkelaar Incluzio. Dat is belangrijk, want alleen met een goede samenwerking voorkomen we dat mensen tussen wal en schip belanden of vroegtijdig afhaken.

Lees hier het volledige artikel

Buurtteams in Utrecht spelen een rol bij de inzet van huishoudelijke hulp.
24 09 2016
Zaterdag 24 september was het Burendag. Een mooie gelegenheid om bewoners te ontmoeten en kennis te maken.
Eind augustus kwam de visitatiecommissie met een positief oordeel over de samenwerking tussen de buurtteams en gemeente...
De afgelopen tijd is hard gewerkt om de samen-werking tussen buurtteams en zorginstanties goed in te vullen...
Buurteams lopen Socialrun voor openheid rondom psychische beperkingen.
Onlangs verscheen de themakrant Zorg en Ondersteuning in Utrecht. Een jaarlijkse uitgave die bij alle Utrechters in de brievenbu
Pleidooi voor verdieping van samenwerking tussen het medische en sociaal domein.
Dit schooljaar zijn meer dan 60 stagiair(e)s gestart bij de buurtteams. Enkelen van hen volgen een bijzondere mbo-opleiding...