Buurtteams in Informatiekrant Zorg en Ondersteuning

 De themakrant is in samenwerking met vele partijen, waaronder de buurtteams, de gemeente Utrecht, en anderen tot stand gekomen. Naast algemene informatie over de diensten van het buurtteam, wordt ook informatie gegeven over de hulp die onze medewerkers kunnen geven bij schulddienstverlening of andere vragen of problemen rondom geldzaken. Meneer Veldhuyzen vertelt hoe hij door het buurtteam nu weer actief in het leven staat, en Paulijne vertelt hoe ze heeft leren omgaan met angst en spanning. De online versie van de krant leest u hier.

De aanpak werkt en wordt daarom stadsbreed ingevoerd.
Buurtteammedewerker houdt keukentafelgesprek na aanvraag bij de gemeente voor Hulp bij Huishouden.
De jaarverslagen over 2016 van buurtteamorganisaties Sociaal en Lokalis beschikbaar.
20-02-2017 | 20-02-2017
Over maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Onder andere buurtteams en scholen werken samen zodat kinderen onderwijs kunnen volgen.
Het Citydealoverleg helpt Utrechters die door ingewikkelde wet- en regelgeving in moeilijkheden zitten.
De buurtteams, Indigo en Stichting Meeleefgezin kijken terug op een succesvol eerste jaar Utrechtse MeeleefGezinnen.
Dit schooljaar zijn meer dan 60 stagiair(e)s gestart bij de buurtteams. Enkelen van hen volgen een bijzondere mbo-opleiding...