Buurtteams doen het goed

Eind augustus onderzocht een externe commissie het functioneren van de buurtteams en de samenwerking tussen de buurtteams en de gemeente Utrecht in het kader van de motie “Tegenkracht: spiegeltje, spiegeltje aan de wand”. Op verzoek van het college de gemeente Utrecht is de visitatiecommissie in het leven geroepen om het Utrechtse model rondom de buurtteams onafhankelijk te toetsen. In dat kader vonden circa 80 gesprekken plaats. Uit het onderzoek bleek een zeer positief beeld over de toekomst, de werkwijze en behaalde resultaten van de buurtteams.

Een positief verhaal
Rond de 80 mensen – buurtteammedewerkers, klanten en samenwerkingspartners - zijn door de commissie in korte tijd gesproken. Onlangs heeft Hans Simons, voormalig staatssecretaris en voorzitter van de commissie, de bevindingen gepresenteerd. Buurtteams Utrecht functioneren goed, zo blijkt onder meer uit het eindrapport. De commissie constateert grote betrokkenheid en veel enthousiasme om de zorg en ondersteuning voor kwetsbare Utrechters te verbeteren en de al aanwezige veerkracht van deze mensen te vergroten. Utrecht loopt, zo zegt de commissie, ver voorop ten opzichte van andere steden. Meer leest u in het eindrapport 'Een positief verhaal’.

In dit filmpje vat Hans Simons de belangrijkste bevindingen van de visitatiecommissie kort samen.

De aanpak werkt en wordt daarom stadsbreed ingevoerd.
Buurtteammedewerker houdt keukentafelgesprek na aanvraag bij de gemeente voor Hulp bij Huishouden.
De jaarverslagen over 2016 van buurtteamorganisaties Sociaal en Lokalis beschikbaar.
20-02-2017 | 20-02-2017
Over maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Onder andere buurtteams en scholen werken samen zodat kinderen onderwijs kunnen volgen.
Het Citydealoverleg helpt Utrechters die door ingewikkelde wet- en regelgeving in moeilijkheden zitten.
De buurtteams, Indigo en Stichting Meeleefgezin kijken terug op een succesvol eerste jaar Utrechtse MeeleefGezinnen.
Dit schooljaar zijn meer dan 60 stagiair(e)s gestart bij de buurtteams. Enkelen van hen volgen een bijzondere mbo-opleiding...