Buurtteams doen het goed

Eind augustus onderzocht een externe commissie het functioneren van de buurtteams en de samenwerking tussen de buurtteams en de gemeente Utrecht in het kader van de motie “Tegenkracht: spiegeltje, spiegeltje aan de wand”. Op verzoek van het college de gemeente Utrecht is de visitatiecommissie in het leven geroepen om het Utrechtse model rondom de buurtteams onafhankelijk te toetsen. In dat kader vonden circa 80 gesprekken plaats. Uit het onderzoek bleek een zeer positief beeld over de toekomst, de werkwijze en behaalde resultaten van de buurtteams.

Een positief verhaal
Rond de 80 mensen – buurtteammedewerkers, klanten en samenwerkingspartners - zijn door de commissie in korte tijd gesproken. Onlangs heeft Hans Simons, voormalig staatssecretaris en voorzitter van de commissie, de bevindingen gepresenteerd. Buurtteams Utrecht functioneren goed, zo blijkt onder meer uit het eindrapport. De commissie constateert grote betrokkenheid en veel enthousiasme om de zorg en ondersteuning voor kwetsbare Utrechters te verbeteren en de al aanwezige veerkracht van deze mensen te vergroten. Utrecht loopt, zo zegt de commissie, ver voorop ten opzichte van andere steden. Meer leest u in het eindrapport 'Een positief verhaal’.

In dit filmpje vat Hans Simons de belangrijkste bevindingen van de visitatiecommissie kort samen.

Buurtteams in Utrecht spelen een rol bij de inzet van huishoudelijke hulp.
24 09 2016
Zaterdag 24 september was het Burendag. Een mooie gelegenheid om bewoners te ontmoeten en kennis te maken.
Eind augustus kwam de visitatiecommissie met een positief oordeel over de samenwerking tussen de buurtteams en gemeente...
De afgelopen tijd is hard gewerkt om de samen-werking tussen buurtteams en zorginstanties goed in te vullen...
Buurteams lopen Socialrun voor openheid rondom psychische beperkingen.
Onlangs verscheen de themakrant Zorg en Ondersteuning in Utrecht. Een jaarlijkse uitgave die bij alle Utrechters in de brievenbu
Pleidooi voor verdieping van samenwerking tussen het medische en sociaal domein.
Dit schooljaar zijn meer dan 60 stagiair(e)s gestart bij de buurtteams. Enkelen van hen volgen een bijzondere mbo-opleiding...