Burgerkracht in West

Begrippen zoals eigen kracht en participatiesamenleving zijn niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Dit komt door de decentralisatie waarbij overheidstaken naar de gemeenten zijn overhevelt. Met de komst van deze nieuwe taken is ook een andere manier van werken nodig binnen gemeenten. De gemeenten willen namelijk dat burgers hun eigen kracht benutten en zelfredzamer worden. Eigen kracht is het vermogen van mensen om zelf oplossingen te bedenken voor hun problemen en de wetenschap dat ze ergens goed in zijn en over kwaliteiten beschikken. Hierdoor houden wijkbewoners regie over hun eigen leven. Uit effectonderzoeken blijkt dat wijkbewoners er in slagen om de eigen regie en verantwoordelijkheid over hun eigen leven te nemen en te houden.

Wijkbewoners in West hebben regelmatig vragen waar professionele ondersteuning niet altijd nodig is en waar een andere wijkbewoner in zou kunnen voorzien of bij zou kunnen ondersteunen. Buurtteam West gaat ervan uit dat iedereen talenten en vaardigheden bezit die ingezet kunnen worden voor een ander wijkbewoner. In plaats van vrijwilligers of maatjes, zet de Buurtteammedewerker nu vaak wijkbewoners in. Het Buurtteam heeft het Project Burgerkracht ontwikkeld, waarbij wijkbewoners voor enkele laagdrempelige activiteiten, zoals samen wandelen, een klusje in huis of eenmalige helpen grofvuil aan de straat zetten, aan elkaar gekoppeld worden.

Er is een lijst opgesteld met de meest gevraagde klussen, taken, activiteiten en vragen van de wijkbewoners. De lijst is inzichtelijk voor de Buurtteammedewerkers van West, zo kunnen zij hun eigen cliënten benaderen om een activiteit met een andere cliënt of wijkbewoner te ondernemen.

Een voorbeeld van een succesverhaal;
Mevrouw Vliegebos is een alleenstaande jonge vrouw. Ze ontvangt een bijstandsuitkering en heeft geen dagbesteding. Mevrouw is technisch erg handig klust thuis veel, hier haalt mevrouw veel voldoening uit. Mevrouw Vliegebos helpt ook haar kennissen met klussen, waardoor zij haar dagen goed vult. Ze heeft bij het Buurtteam aangegeven graag andere wijkbewoners te willen helpen met klussen. Via een andere Buurtteammedewerker is mevrouw Vliegebos gekoppeld aan een wijkbewoner die ondersteuning nodig had bij kleine reparaties in huis. Na een kort kennismakingsgesprek waarbij de Buurtteammedewerker hen beiden aan elkaar voorstelde, werd eerst besproken welke klussen er in huis gedaan konden worden en gaf mevrouw Vliegenbos aan welke karweitjes zij kon doen en welke materialen en gereedschappen zij nodig had. Hierna hebben mevrouw Vliegenbos en de wijkbewoner afspraken met elkaar gemaakt. Een paar weken later heeft de buurtteammedewerker beiden nog een keer uitgenodigd om te horen hoe het klussen is gegaan. De wijkbewoner was erg blij met de reparaties die mevrouw had uitgevoerd en ze hadden het ook gezellig gevonden om samen op te trekken.

 Zou u graag onderdeel willen uitmaken van het project Burgerkracht? Klik dan voor meer informatie op Vrijblijvend deelname Burgerkracht

De aanpak werkt en wordt daarom stadsbreed ingevoerd.
Buurtteammedewerker houdt keukentafelgesprek na aanvraag bij de gemeente voor Hulp bij Huishouden.
De jaarverslagen over 2016 van buurtteamorganisaties Sociaal en Lokalis beschikbaar.
20-02-2017 | 20-02-2017
Over maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Onder andere buurtteams en scholen werken samen zodat kinderen onderwijs kunnen volgen.
Het Citydealoverleg helpt Utrechters die door ingewikkelde wet- en regelgeving in moeilijkheden zitten.
De buurtteams, Indigo en Stichting Meeleefgezin kijken terug op een succesvol eerste jaar Utrechtse MeeleefGezinnen.
Dit schooljaar zijn meer dan 60 stagiair(e)s gestart bij de buurtteams. Enkelen van hen volgen een bijzondere mbo-opleiding...