Rol buurtteams Utrecht bij kwaliteitsimpuls Huishoudelijke hulp

Alle klanten die gebruik maken van huishoudelijke hulp en die behoefte hebben aan een persoonlijk gesprek, wordt een gesprek thuis aangeboden. De gemeente Utrecht heeft de buurtteams gevraagd deze gesprekken te gaan voeren. De buurtteams gaan graag op deze uitnodiging in. Het past bij de kernopdracht van de buurtteams om ondersteuning op maat te bieden. Bovendien kunnen we hierdoor nog meer Utrechters - met name ouderen en mensen met een fysieke beperking - bereiken. Deze uitbreiding van de taken past goed bij de ontwikkelopgaven die de buurtteams begin dit jaar hebben opgepakt. Hierbij wordt in samenhang met wijkverpleging en huisartsen onderzocht hoe de buurtteams nog meer kunnen bijdragen aan de ondersteuning van bijvoorbeeld kwetsbare ouderen in de stad Utrecht. Centraal daarbij staat de vraag van inwoners zelf.

Past bij buurtgerichte aanpak
Het in kaart brengen van de persoonlijke omstandigheden en ondersteuningsbehoeften van de klant is belangrijk om de hulp bij het huishouden goed in te zetten. Onze medewerkers kijken naar wat mensen nodig hebben om deel te nemen aan de maatschappij en de dingen te kunnen doen die ze graag willen doen. Wat zijn hun wensen, wat kunnen zij zelf en wat kunnen anderen eventueel doen? De buurtteammedewerkers kunnen toekomstige problemen vóór zijn, en problematiek als eenzaamheid en armoede vroegtijdig opsporen. Het voeren van persoonlijke gesprekken met als doel om samen met de Utrechter met een ondersteuningsvraag helder te krijgen wat er aan de hand is, past dan ook goed bij onze buurtgerichte aanpak.

Wilt u meer weten over wat het besluit van de gemeente inhoudt? Kijk dan hier.

 

 

Buurtteams in Utrecht spelen een rol bij de inzet van huishoudelijke hulp.
24 09 2016
Zaterdag 24 september was het Burendag. Een mooie gelegenheid om bewoners te ontmoeten en kennis te maken.
Eind augustus kwam de visitatiecommissie met een positief oordeel over de samenwerking tussen de buurtteams en gemeente...
De afgelopen tijd is hard gewerkt om de samen-werking tussen buurtteams en zorginstanties goed in te vullen...
Buurteams lopen Socialrun voor openheid rondom psychische beperkingen.
Onlangs verscheen de themakrant Zorg en Ondersteuning in Utrecht. Een jaarlijkse uitgave die bij alle Utrechters in de brievenbu
Pleidooi voor verdieping van samenwerking tussen het medische en sociaal domein.
Dit schooljaar zijn meer dan 60 stagiair(e)s gestart bij de buurtteams. Enkelen van hen volgen een bijzondere mbo-opleiding...